Resultaten QuickScan

Uit de Quick Scan komen voor u zowel bekende, als ook minder bekende resultaten naar voren. Zo krijgt u een helder inzicht waardoor issues met personeelsbezetting en -planning veroorzaakt worden, en bieden wij oplossingen aan.

Wij rapporteren over de volgende onderwerpen:

 • Kwaliteit van de data van uw HR-systeem
 • Kwaliteit van uw functiegebouw
 • Rooster
 • Werkdruk beleving
 • Plezier in werk
 • Mogelijkheden beperking ziekteverzuim
 • Ruilpatronen
 • Handhaving regels zoals Arbeidstijdenwet
 • Kosten (zoals Personeel Niet In Loondienst - PNIL)
 • Scholingsbehoeften
 • Inzet versus productie (fit/misfit)
 • Overwerk
 • Effectiviteit werving & selectie
 • Terugdringing kosten PNIL
 • Kwaliteit
 • Werkdruk versus productie