Over ons

Over Hans Krikke

Wij focussen ons op de samenstelling en de capaciteits­planning van uw personeel: vast, flex, hybride. Is de juiste match op het juiste tijdstip te maken (sluiten vraag en aanbod op elkaar aan)? Is uw personeel voldoende opgeleid? Is de behoefte aan in-, door- en uitstroom in beeld? Is zij-instroom van personeel een optie? De antwoorden op deze vragen leiden in de regel tot veranderingen.

Ik ben een ervaren bemiddelaar en adviseur. Als voormalig HR-manager ben ik bekend met beide kanten van de tafel. Ik adviseerde directies bij organisatie- en strategieontwikkeling, ontwikkelde P&O-beleid en was verantwoordelijk voor de uitvoering. Ik deed dat in uiteenlopende functies binnen ziekenhuizen en organisaties voor maatschappelijk werk, rechtshulpverlening en de reclassering.

In mijn werk is het organisatieperspectief altijd leidend. Gelijkheid en oog voor het belang van het individu is wat me drijft.

Bedrijven en instellingen zijn voortdurend in beweging. Strategie en beleid worden afgestemd op (verwachte) ontwikkelingen in de markt. Digitalisering en robotisering hebben grote impact op de totale organisatie, op afzonderlijke afdelingen en individuele medewerkers. Functie-eisen en competenties moeten worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende vragen van klanten en stakeholders.

Tactisch HR-beleid is onmisbaar voor de vitale organisatie die zich opmaakt voor de veranderingen van morgen. Leiderschap op alle niveaus is van belang om weerstand te overwinnen en de gewenste transitie mogelijk te maken.
Ik draag daaraan bij vanuit veranderkundige expertise en ervaring.

Strategie en realisatie

Realistische doelen en concrete implementatie zijn essentieel voor het succes van de organisatie in verandering. Ik ondersteun het management bij strategische beleidsontwikkeling en de vertaling naar concrete acties.
Of het nu gaat om capaciteitsmanagement, reductie van ziekteverzuim of het ontwikkelen en opleiden van medewerkers. Adviseren en ondersteunen bij de implementatie is mijn kracht en toegevoegde waarde. Doelgericht en evenwichtig in belang van organisatie en medewerkers.

Over Jeroen Bering

Mijn drijfveer om organisaties te helpen verbeteren komt voort uit mijn ervaring dat het altijd beter kan. Beter voor de medewerkers én beter voor de organisatie.

Dit heb ik gezien in alle sectoren waar ik gewerkt heb en projecten heb begeleid. Ik kies er bewust voor om te focussen op de zorgsector, omdat de uitdagingen daar ongekend groot zijn. Met mijn ervaring op het snijvlak van HR en bedrijfsvoering kan ik een waardevolle bijdrage leveren bij het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken over capaciteitsmanagement. Hierbij kijk ik breder dan alleen HR. Hoe gaat de business om met capaciteitsvragen? Hoe wordt er samengewerkt? Wie is of zijn de probleemeigenaren? Die integrale aanpak is essentieel voor het goed in kaart brengen van het vraagstuk en het oplossen daarvan.

Daar krijg ik energie van, energie die ik graag inzet voor een betere en efficiëntere zorg in Nederland.

Meer weten? Ik licht mijn ideeën en idealen graag toe!