Missie & Visie

Missie

Wij focussen ons op de samenstelling en de capaciteits­planning van uw personeel: vast, flex, hybride. Is de juiste match op het juiste tijdstip te maken (sluiten vraag en aanbod op elkaar aan)? Is uw personeel voldoende opgeleid? Is de behoefte aan in-, door- en uitstroom in beeld? Is zij-instroom van personeel een optie? De antwoorden op deze vragen leiden in de regel tot veranderingen.

VMZ Consultancy helpt organisaties bij deze vraagstukken. Dit doen wij, omdat wij geloven in de kracht van professionele begeleiding bij het doorvoeren van veranderingen. Daar ligt onze toegevoegde waarde. Wij gidsen u door het proces heen, brengen scherpte aan en bieden een luisterend oor. De eindregie ligt bij u, als klant. Met onze integere benadering, gegarandeerde eerlijkheid en toewijding zetten wij nét dat stapje extra. Opdat uw organisatie óók stappen kan zetten. En de zorg weer dé plek is om bij te werken!

Daar doen we het voor.

Visie

Onze visie op veranderingen is simpel, doch doeltreffend: zét die noodzakelijke stap voorwaarts – want niets doen is geen optie. Wij laten zien dat met een gedegen personeels- en capaciteitsplan resultaten kunnen worden geboekt. Zowel op de korte, als op de langere termijn. Daarvoor is een meerjaren-plan nodig, gedreven leiderschap en durf.

VMZ Consultancy werkt daarom vanuit de overtuiging dat veranderingen voorzien moeten worden van draagvlak en van commitment. Een eenmaal genomen besluit op basis van een businesscase vraagt om opvolging. De verantwoordelijken binnen de organisatie vervullen daarbij een doorslaggevende rol. Voor de benodigde projectstructuur levert VMZ Consultancy projectleiding en expertise. De werkwijze voor aanvang van een project wordt gekenmerkt door de uitvoering van een Quick Scan, waarmee in beeld wordt gebracht wat de beginsituatie is en welke stappen/veranderingen vooraf nodig zijn om tot een succesvol projectplan te komen. Onderwerpen als basis op orde, heldere besluitvormings- en bevoegdhedenstructuur en kwaliteitseisen krijgen naast de hierna genoemde onderwerpen aandacht in de Quick Scan.