Doorvoeren verandering

Wij begeleiden u bij de stappen die uw organisatie moet zetten om de beoogde verandering in gang te zetten én de afgesproken doelen te behalen. Wij doen dat, zolang u aangeeft dat het nodig is: als uw organisatie de verandering zelf verder kan oppakken, doen wij een stap terug. Wij komen dan op vooraf afgesproken momenten terug om samen met u de voortgang te bespreken. Wij laten pas los als de doelen behaald zijn!

Indien nodig zetten wij onze samen­werkings­partners in: bijvoorbeeld bij werving & selectievraagstukken, onderhoud functiehuis, opleidingen. Dankzij ons brede netwerk zorgen wij voor de juiste -en extra- inhoudelijke en professionele inbreng. Uiteraard op uw aangeven en ná uw akkoord!